Highslide for Wordpress Plugin

Educaţie

departamentul Educație

10149462_758264507519740_1349548587_n

PROIECT: Dezvoltarea abilităților creative și profesionale ale copiilor din familii social vulnerabile din Liceul Teoretic ,,Ion Luca Caragiale’’ din s. Coșnița, r. Dubăsari

Scopul: Însușirea de către copiii din familii social vulnerabile a unor abilități profesionale practice de valoare.

Grupul-țintă: 30 de copii din familii socialmente vulnerabile din s. Coșnița, r. Dubăsari

Beneficiarii finali: cei aproximativ 268 de elevi din școala din s. Coșnița, viitorii elevi, părinții acestora.

13818_742504482454156_3432128116784248337_n

PROIECT: ,,Centrul de training vocațional în ceramică și lemn pentru persoanele tinere din s. Costești, r. Ialoveni”

Proiectul face parte din Programele sociale de educație organizate anual de către Asociație și este co-finanțat de către partenerul
AO Filocalia, organizația germană KINDERMISSIONSWERK „Die Sternsinger“. In cadrul proiectului s-au preconizat vizite la muzeele naționale, organizarea expozițiilor cu lucrările copiilor, astfel încât să se contribuie la cultivarea pentru sentimentul de frumos și apreciere pentru muncă în general.

1392089_626515560725154_89059585_n

PROIECT: Susţinerea instruirii profesionale continue şi dezvoltarea capacităţii de autofinanţare a centrelor de creaţie şi atelierelor patronate de AO ”Filocalia”

Proiect susținut de Fundaţia elveţiană „Schmitz-Hille-Stiftung”

Scopul. Îmbunătăţirea situaţiei sociale a copiilor din familii defavorizate prin crearea condiţiilor de pregătire pentru viaţa independentă şi obţinerea unei calificări profesionale şi a capacităţii de lucru.

Perioada de desfăşurare: 1.04.2012–30.03.2014

1485947_10202712440152186_1893521030_o

Lansare de Proiect

lo

Amenajarea spaţiilor de joc şi de petrecere a timpului liber pentru copiii cu dizabilităţi mintale din Şcoala auxiliară-internat Nr. 5

Scopul: Amenajarea locurilor de joacă şi a zonelor de petrecere a timpului liber pentru elevii școlii.

Grupul ţintă: 85 de copii din cadrul instituţiei

Perioada de desfăşurare: 01.03.11 – 29.02.12

Şcoala auxiliară Nr.5 pentru copii cu dizabilităţi fizice, Chişinău

Scopul proiectului: crearea condiţiilor mai bune pentru educaţie şi învăţămînt, adaptarea socio-profesională şi integrarea socială.