Clopotniţa înaltă domneşte-mprejurimea

Tihnitei mănăstiri,
Şi plopii de la Nistru privesc în adâncimea
Măreţei oglindiri.
Intrăm. Portarul frate ne arată găzduirea,
Înalt şi somnoros…
Răcoarea ne cuprinde, şi toată mănăstirea
Ne pare un rai frumos.
(“La Noul Neamţ”, Alexei Mateevici)