Print Friendly Get a PDF version of this webpage

 

Asociaţia Obştească ”Filocalia”, în parteneriat cu Asociaţia Obştească “Надежда и будущее”, iniţiază Proiectul Dezvoltarea abilităţilor creative şi profesionale ale copiilor din familii social vulnerabile din s. Speia, r. Grigoriopol, reieşind din experienţa acumulată de AO ”Filocalia” pe malul drept al Nistrului, care se va desfăşura în perioada 11 noiembrie 2013 – 10 noiembrie 2014 cu susţinerea financiară a Programului UE-PNUD „Susţinerea Măsurilor de Promovare a Încrederii”.

Proiectul, în valoare de 27 mii 930 dolari SUA ,  are drept obiectiv promovarea înţelegerii şi încrederii dintre copiii şi tinerii de pe ambele maluri ale Nistrului prin intermediul educaţiei: educația profesională, educația civică, educația în spiritul toleranței, educația morală.

În acest sens, în Şcoala medie din s. Speia, r. Grigoriopol, vor fi amenajate 3 ateliere (lemnărie, croitorie şi artă decorativă), ai căror beneficiari direcţi vor fi 45 de copii din familii social vulnerabile din sat. Dat fiind faptul că în cadrul atelierelor copiii şi tinerii vor practica meşteşuguri populare sau, cel puţin, tematica lucrărilor lor va fi legată de tezaurul culturii populare, am ales ca anume pe această tematică să se poarte dialogul cultural ce urmează să se lege între tinerii de pe cele două  maluri. Împreună ei vor participa la training-uri de pregătire profesională, îşi vor expune lucrările la expoziţiile şi târgurile organizate de AO Filocalia, vor merge la spectacole de teatru şi în excursii.

“Prin schimbul de experienţă profesională şi culturală tinerii vor reuşi să conştientizeze valorile culturale comune pe ambele maluri ale Nistrului, în special, tradiţiile populare şi folclorul naţional. Tinerii şi copiii din familiile social vulnerabile din satul Speia, datorită seminarelor instructive şi amenajării atelierilor ,  vor însuşi unele abilităţi profesionale utile pentru viitorul lor  şi se vor implica mai activ în dezvoltarea comunitătii.” consideră Ana Pascari, preşedintele “Надежда и будущее”.

Toate activităţile urmează să aibă loc în strânsă colaborare cu profesorii, voluntarii şi beneficiarii din atelierele patronate de AO ”Filocalia” de pe malul drept al Nistrului. Spărăm astfel să dărâmăm prejudecăţile şi barierele existente între aceşti tineri.

Persoane de contact:

Elena Munteanu, Asistent de proiect AO Filocalia: munteanu.elena.tudor@gmail.com, 069538762

Ana Pascari, Preşedinte AO “Надежда и будущее”: ana.pascari74@mail.ru , +37377930932