Print Friendly Get a PDF version of this webpage

Datorită suportului financiar oferit de Deutsch-Moldauische Gesellschaft e. V., începând cu luna martie 2014, copiii din Liceul teoretic „Ion Luca Caragiale” din s. Coșnița, r. Dubăsari, se bucură de 2 ateliere noi: unul de croitorie și altul de lemnărie.

Acum, cei 265 de elevi din sat, au posibilitatea să petreacă în mod util timpul liber, să socializeze cu semenii lor și să învețe o meserie care să le poate asigura un venit în viitor.

De o primire deosebită ne-am bucurat din partea domnei Maria, profesoară de croitorie de 30 de ani. Dragostea ei față de copii și față de meseria care o practică ne oferă convingerea că copiii vor avea alături de ei persoana potrivită, care să-i îndrume pe calea cunoașterii.

Iar importanța implementării acestui proiect ne-au confirmat-o rândurile scrise de doamna Maria în semn de mulțumire:

Scrisoare de mulțumire

 

Aducem un buchet de mulțumiri întregului colectiv al A.O. „Filocalia” și îndeosebi Președintelui Asociației, D-nei Larisa Ciobanu, pentru suportul, ajutorul dat la îmbunătățirea condițiilor de activitate a copiilor din Liceul Teoretic „Ion Creangă” din s. Coșnița, r. Dubăsari. Un suport material foarte bun pentru executarea unui șir de lucrări frumoase, necesare, efectuate cu mînuțele proprii, care vor servi ca un imbold, ca o sugestie pentru alegerea viitoarei meserii.

Datorită susținerii Dumneavoastră, de la 13 martie, 20 de elevi sunt curioși, plini de inițiativă și dorință de a cunoaște lucrul cu mașinile de cusut. Un lucru sfânt, un lucru mare care a trezit interesul unor copii din familii social vulnerabile. Este un dar enorm atât pentru ei, cât și pentru mine ca profesor al atelierului. Voi depune tot efortul, fizic și intelectual, de a încolți și dezvolta acest grăunte al meseriei în aceste suflete tinere de copii.

Vă mulțumim mult pentru lucrul mare, ajutorul mare acordat instituției. Dumnezeu să vă aibă în pază și să faceți lucruri bune.

Lucrurile bune să crească,

Viața să se îmbogățească,

Lumea să fie mai bună,

Și totul în jur să înflorească.

Cu respect,

Prof. Atelierului de croitorie,

Dna Larionov Maria