Print Friendly Get a PDF version of this webpage

Scopul: Însușirea de către copiii din familii social vulnerabile a unor abilități profesionale practice de valoare.

Grupul-țintă: 30 de copii din familii socialmente vulnerabile din s. Coșnița, r. Dubăsari

Beneficiarii finali: cei aproximativ 268 de elevi din școala din s. Coșnița, viitorii elevi, părinții acestora.

Perioada de desfășurare: 01.06.2013–01.06.2014

Scurtă descriere și activități desfășurate: Datorită suportului financiar oferit de Deutsch-Moldauische Gesellschaft e. V., începând cu luna martie 2014, copiii din Liceul Teoretic „Ion Luca Caragiale” din s. Coșnița, r. Dubăsari, se bucură de 2 ateliere noi: unul de croitorie și altul de lemnărie.

Acum, 265 de elevi din sat au posibilitatea să petreacă în mod util timpul liber, să socializeze cu semenii lor și să învețe o meserie care să le poată asigura un venit în viitor.

Rezultate: Considerăm că, prin implementarea Proiectului, majoritatea obiectivelor propuse au fost atinse. Toate activitățile planificate au fost realizate.