Print Friendly Get a PDF version of this webpage

Proiect susținut de Fundaţia elveţiană „Schmitz-Hille-Stiftung”

Scopul proiectului: includerea copiilor într-un cadru didactic bine dotat.

Scopuri nonmateriale, pe termen lung, de nivel spiritual:

  • Îmbunătăţirea condiţiilor procesului educativ
  • Stimularea tinerilor pentru viitoarea orientare profesională

Scopuri concrete, măsurabil, pe termen scurt:

  • Amenajarea cabinetului de fizică în cadrul Gimnaziului nr. 99 „Gh. V. Madan”, localizat în s. Truşeni, mun. Chişinău
  • Organizarea vizitelor informative şi de schimb de experienţă la un laborator similar de fizică de la USM

Beneficiarii direcţi: 8 clase de a V-IX cu aproximativ 180 de elevi din Gimnaziul nr. 99 „Gh. V. Madan”, localizat în s. Truşeni, mun. Chişinău, Republica Moldova

Perioada de desfășurare: 01.05.2013—01.11.2013

Sumarul proiectului: Prin implementarea proiectului dat se doreşte îmbunătăţirea condiţiilor educative pentru copiii din Gimnaziul nr. 99 „Gh. V. Madan” din s. Truşeni, mun. Chişinău, Republica Moldova. Grupul-ţintă sunt 8 clase (V-IX) cu circa 180 de elevi care vor constitui beneficiarii direcţi ai Proiectului.

Scurtă descriere: Prin acest Proiect, AO „FILOCALIA” vine în sprijinul instituţiei de învățământ, pentru a facilita procesul educaţional şi pentru a contribui la buna desfăşurare a lecţiilor de fizică într-un mediu dotat cu utilaj necesar. Lecţiile de fizică redau fenomene şi procese de bază în studiul acestui obiect, care sunt greu sau imposibil de explicat doar cu ajutorul materialelor didactice clasice (de ex., atracţia gravitaţională sau propagarea undelor seismice). Este importantă în contextul dat simularea vizuală, punându-se accent pe latura practică a fizicii şi pe formarea competenţelor.