Print Friendly Get a PDF version of this webpage

La data de 23.04 AO Filocalia a desfășurat trainingul de instrire ,, Voluntariat, creativitate – combaterea violenței ” pentru 25 tineri care activează în echipa de voluntari ai organizației. Trainingul a fost realizat în cadrul proiectului “Dreptul la o copilărie fără violență” – contribuția bisericii ”Sf. Nicolae” din Costești, Ialoveni în prevenirea abuzului față de copii, proiect susținut de Kerk in Aktie și iCCO COOPERATION.

Temele prezentate pe parcursul trainingului au fost: ,,Acțiuni non-violente, creativitate si activism”, și ,, Aspecte de implicare a volutarilor într-un serviciu social” prin care voluntarii au fost informați teoretic și prin activități practice despre ceea ce implică a fi voluntar și despre combaterea violenței în societate. Participanții au primit cîte o broșură care este un ghid de orientare juridică in caz de violența în familie, donate de Centrul de drept al Femeilor, astfel fiind capabili să ajute la combaterea violenței persoanelor aflate în situații de orice tip de violență. Trainerii au fost Natalia Matei și Corina Erșov, cărora le mulțumim pentru informația utilă prezentată. Voluntarii au dat dovadă de activism, propuneri și idei practice în prevenirea abuzului față de copii, în combaterea cazurilor de violență prin creativitate și calm, și totodată au perfecționat informația despre ceea ce înseamna a fi voluntar.