Print Friendly Get a PDF version of this webpage

Proiectul “Un pas înainte” –  tabără de vară pentru pace și prietenie pentru tinerii de pe ambele maluri ale Nistrului, din Găgăuzia și  comunitățile de romi din Republica Moldova,  are scopul de a dezvolta abilitățile de toleranță, sociale și de comunicare, prin intermediul activităților interactive, dar și alte activități educaționale care implică învățarea despre diferite culturi, care , vor  ajuta beneficiarii să-și  descoperă potențialul și să aibă o contribuția pozitivă în comunitățile lor.

Perioada de desfășurare: 01 iulie 2016 – 30 septembrie 2016

Beneficiari:

1. 40 de copii,  20 fete și 20 băiețicu vârste  cuprinse intre 9 si 17 ani din: 15 copii – Centrul social “Milostiv Sf. Filaret,” satul Costești, raionul Ialoveni; 5 copii -  școala din satul Speia, Grigoriopol (Transnistria); 5 copii – Centrul de Plasament “Epitrof”din  orașul Călărași; 5 copii – centru de reabilitare pentru copii cu dizabilități Fidangik, orașul Comrat,Găgăuziaș 10 copii – Centru de reabilitare pentru copii cu dizabilități Lucik solntza, satul Congaz ,Găgăuzia.

2. șapte profesori, din care doi formatori responsabil pentru organizarea lecțiilor și a atelierelor și 5 educatori, care răspund de supravegherea copiilor din centrele sociale menționate mai sus;

3. 3 voluntari.

Unul dintre scopurile proiectului este creșterea gradului de conștientizare în rândul copiilor și adolescenților împotriva violenței și discriminare între minorități prin informarea unor  noi căi și metode pentru activitățile de prevenire.

Obiectivele proiectului:

- Crearea unui mediu care va ajuta pe copii să descopere capacitățilelor creative.

- Dezvoltarea abilităților în relațiile interpersonale față de colegii din diferite grupuri.

- Promovarea unei imagini pozitive a unei comunități sănătoase și unite.

- Dezvoltarea toleranței potențialului propriu , responsabilității și  dezvoltarea unor obiceiuri bune de lucru și de gestionare a timpului.

- Dezvoltarea abilităților sociale, creative, de comunicare și abilităților cognitive, încrederii în sine și unei  personalități puternice, de auto-exprimare și a capacităților de afirmare a copiilor defavorizați și tinerilor,  cu scopul de  rezolvare a  problemelor sociale de integrare în societate a acestor grupuri.

- Contribuție la progresul social și cultural, prin găsirea si dezvoltarea talentului și creativității tinerilor talentați .

- Catehizarea copiilor, prin aflarea culturii și a valorilor ortodoxe.

Impactul activitatilor:

v Au fost stabilite relaţii de înţelegere, prietenie şi colaborare între participanţii la proiect din cele două maluri ale Nistrului.

v Au  promovat  valorile morale comune ale națiunii noastre prin intermediul colaborării între tineri prin diverse activități comune .

v Au oferit dezvoltarea  capacităților  de auto-exprimare și afirmare în societate

v Cultivarea iubirii de frumos şi dezvoltarea talentelor, capacităților și abilităților creative ale  beneficiarilor din cadrul proiectului.

v Au fost oferite tinerilor bune alternative de petrecere a timpului liber, precum şi obţinerea unor deprinderi practice profesionale care va fi benefică pentru familiile lor şi comunitatea din care fac parte.

v Au oferit oportunități egale de participare a tuturor beneficiarilor

v Construirea încrederii reciproce pentru alții , pentru lume în general .

v Crearea unei comunități cu o atmosferă pozitivă, prietenoasă și dezvoltarea unor noi relații.

v Participanţii la proiect au conştientizat asemănările dintre tradiţiile populare dintre                          diferite regiuni şi identitatea naţională comună.

v Datorită acestor activităţi comune a fost  redus sentimentul de separare între cele două regiuni, a consolidat unitatea şi  sentimentul de înţelegere reciprocă între ele.

v Experiența taberei de vară a ajutat la dezvoltarea personală  și profesională a beneficiarilor care va ajuta la atingerea scopurilor dorite.