Print Friendly Get a PDF version of this webpage

Scopul principal – sensibilizarea şi implicarea comunităţii în reducerea sărăciei în  familii social vulnerabile din com.Costești, r.Ialoveni

Beneficiarii proiectului sunt 75 copiii si 20 noi voluntari:

 • 24 copii cu vârstă cuprinsă între 7-15 ani cu deficienţe ale sistemului nervos central, cu autism și devieri de comportamen din com.Costești;
 • 16 copii cu vârsta 9-17 ani din familii defovarizate , care frecventează Cenrul Social ”Sf.Filaret cel Milostiv”;
 • 35 de copii din 16 familii social-vulnerabile mdin com.Costești
 • 20 new potential volunteers with the purpose of implicating them into the association’s activities meant to offer help to the beneficiary children.

Obiective:

 1. Îmbunătăţirea calităţii vieţii familiilor vulnerabile din com.Costesti, prin acordarea lor de asistenţă socială, religioasă şi juridică prin parteneriate cu alte organizaţii;
 2. Îmbunătăţirea calităţii vieţii familiilor vulnerabile prin organizarea campaniilor sociale;
 3. Promovarea parteneriatului comunitar orientat spre încurajarea activităţilor de ajutor reciproc în familiile vulnerabile;
 4. Implicarea activa a tinerilor voluntari în acțiuni, preconizate pentru realizarea proiectului;
 5. Informarea familiilor social vulnerabile referitor la legislaţia socială, serviciile sociale şi de reabilitare existente în Republica Moldova;
 6. Catehizarea benificiarilor proiectului;
 7. Dezvoltare a abilităţilor de viaţă, educaţie, orientare  profesională,  incluziune  şi  implicare  socială.