Print Friendly Get a PDF version of this webpage

În cadrul proiectului ,,Schimbă un destin!”, la data de 22 octombrie, AO Filocalia a organizat o excursie pentru 30 de copii care fregventează cercurile din cadrul Centrului de Creaţie ,,Sf.Filaret cel Milostiv” de pe lângă biserica ,,Sf. Nicolae” din s.Costeşti, r. Ialoveni. Beneficiarii au călătorit în lumea artei şi a istoriei naturale, vizitând Muzeul Naţional de Artă şi Muzeul Naţional de Istorie şi Etnografie Naturală.

Dupa o lecţie de activism, pentru ei a fost organizată o masă la PizzaMania. La final, am mers împreună la Catedrala Mitropolitană din Chişinău pentru a mulţumi pentru ziua de astăzi. Copiii au rămas plăcut impresionaţi de timpul petrecut împreună cu grupul înafara lecţiilor din ateliere.