Print Friendly Get a PDF version of this webpage

Voluntara Risa Sawada care activează în cadrul AO Filocalia a fost în vizită la copiii care fregventează Centrul de Creație ,,Sf. Filaret cel Milostiv” de pe lângă biserica ..Sf. Ierarh Nicolae” din com. Costești, Ialoveni. Împreună cu alți voluntari locali, ea a organizat pentru ei un master clas de confecționare a origamelor și activități interactive. Copiii au mers într-o călătorie imaginară în Japonia, Risa prezentându-le și un dans tradițional japonez. Micii artiști au rămas impresionați de activitățile desfășurate și s-au împrietenit foarte repede cu voluntara internațională. Aducem mulmulțumiri Risei pentru efortul depus în organizarea acestei activități!