Print Friendly Get a PDF version of this webpage

Perioada de desfășurare: 01.10. 2017 – 31.07.2017

Scopul proiectului: Acest proiect își propune să ofere șanse mai bune pentru 25 copiii din satul Costești, oferindu-le posibilitatea de a obține abilități practice într-un domeniu important din viață – culinăria.

Beneficiarii proiectului sunt 80 de copii din familii socialmente vulnerabile din s.Costești și 15 potențiali voluntari.

Beneficiarii direcți:

  • 24 copii cu vârstele de 9-17 ani  – participanți ai cercului
  • 65 copii cu vârstele de 9-16 ani din familii socialmente vulnerabile, care fregventează Centrul Social  ”Sf. Filaret cel Milostiv”.

Prin acest proiect, beneficiarii vor dobândi cunoștințe pentru viața lor de zi cu zi, dar și pentru o ocupație care este întotdeauna solicitată pe piață.