Highslide for Wordpress Plugin

Despre Noi

Print Friendly Get a PDF version of this webpage
Asociația Obștească Filocalia este o organizație nonguvernamentală, non-profit, apolitică, cu caracter creștin și social, înregistrată la Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova la data de 22 septembrie 2006, numărul 3692.

Misiunea noastra este de a oferi ajutor social și material persoanelor social vulnerabile și sărace, în special copii și bătrâni, din Moldova. Cu activitate de peste 8 ani, împreună cu partneri recunoscuți locali și internaționali, și cei peste 50 de membri voluntari, AO Filocalia a acumulat experiență vastă și a obținut rezultate foarte bune implementând cu success un număr mare de programe și proiecte sociale pe teritoriul Moldovei.  Asociația a obținut diverse premii la nivel național pentru contribuție spre dezvoltarea comunității. Activitatea Asociației include Asistență socială, Voluntariat, Programe educaționale, Campanii de caritate, Dezvoltarea comunității, stabilirea Centrelor sociale și de creație.

 


Obiective

 

► Depistarea problemelor copiilor şi asistarea lor în procesul decizional şi în rezolvarea acestor probleme prin îndrumare, suport moral și încurajare;

► Îmbunătăţirea condiţiei sociale a invalizilor şi persoanelor de vârsta a treia cu venituri sociale reduse sau lipsiţi de venituri, categorie în care se includ şi persoanele cu dizabilități mintale sau locomotorii;

► Promovarea tinerilor în societate prin diverse forme şi metode;

► Promovarea activităților de voluntariat prin înființarea grupurilor de voluntari care să acorde asistență socială în spitale, orfelinate, școli auxiliare, la domiciliu etc.;

► Crearea şi menţinerea unor reţele de suport, la nivel comunitar, pentru persoanele sau grupurile sociale care se află în situaţii de dificultate;

► Prevenirea şi diminuarea fenomenului traficului de persoane, precum şi reabilitarea, destigmatizarea persoanelor-victime;

► Prevenirea răspândirii maladiei SIDA prin întărirea moralei şi eticii în familie şi societate;

► Realizarea şi apărarea drepturilor şi intereselor civile, economice, sociale, culturale şi altor drepturi şi interese legitime ale copiilor străzii, persoanelor traficate, persoanelor cu handicap, familiilor monoparentale, păturilor social-vulnerabile ale societăţii;

► Conducerea programelor culturale de renaştere a tradiţiilor poporului moldav;

► Сooperarea cu organizaţii de caritate, culturale, sociale, bisericeşti, interconfesionale din ţară şi din afara hotarelor;

► Informarea opiniei publice cu privire la problematica socială, în scopul educării şi sensibilizării acesteia, prin: organizarea de conferinţe, seminare, mese rotunde, dezbateri etc.; editarea de publicaţii (reviste, broşuri, pliante), materiale audio-video, materiale în format electronic; desfăşurarea de campanii publice în vederea implicării comunităţii în rezolvarea unor probleme sociale;

► Educarea noii generației în spiritul civic. Dezvoltarea programelor de educație civică.

 


Grupurile-ţintă

 

● Persoane lipsite de condiţii minime de trai (adăpost, hrană, igienă, asistenţă medicală, afecţiune familială);

● Copii ai străzii şi tineri postinstituţionalizaţi;

● Copii şi tineri infectaţi cu HIV sau bolnavi de SIDA;

● Persoane cu dizabilităţi fizice, psihice şi/sau sociale;

● Persoane abandonate sau cu risc de abandon (şcolar, familial, social);

● Persoane vârstnice;

● Persoane abuzate (fizic, psihic) intrafamilial sau extrafamilial;

● Persoane-rezidente în instituţii de ocrotire sau de detenţie;

● Persoane afectate de calamităţi naturale;

● Persoane afectate de droguri, prostituţie, alcoolism, vagabondaj;

● Familii nevoiaşe cu mulţi copii şi/sau monoparentale.

 


Parteneri internaţionali şi locali

 

>҉  Fundaţia elveţiană „Schmitz-Hille-Stiftung”

>҉  Organizaţia „Ajutorul Creştin din Moldova” („Moldavian Christian Aid”)

>҉  Kindermissionwerk die sternsinger

>҉  Centrul Homeopatic Hahnemann

>҉  Organizaţia Internaţională pentru Migraţie

>҉  DMG „Deutsch Moldauische Gesellschaft e.V.”

>҉  MRC „Caritas Moldova”

>҉  Arhiepiscopia Alba Iulia

>҉  NGO “Salvaţi Bătrânii”

>҉  Ministerul Educaţiei a Republicii Moldova

>҉  Departamentul Educaţiei, Sectorul Botanica, or. Chişinău

>҉  Primăriile din Chişinău, Călăraşi, Drochia, Ocniţa, Orhei, Edineţ,
Zguriţa, Calaraşeuca, Costeşti

>҉  Departamentele de Asistenţă Socială din – Ialoveni, Călăraşi, Chişinău, Calaraşeuca, Oscniţa, Drochia

>҉  Instituţiile preuniversitare: Liceu Olimp, Liceul Prometeu, Liceul Nr 1 din Costeşti, Ginmaziul din Zguriţa, Gimnaziul din Calaraşeuca, Scoala Nr 6 din Chişinău, Scoala de Artă „Igor Vieru” din Chişinău, Liceul „Ion Luca Caragiale” din Orhei

>҉  Școala auxiliară nr.5 din or. Chișinau, Școala auxiliară din Călăraşi

>҉  Bisericile: „Sf. Nicolae”, Costeşti, „Sf. Dumitru”, Chişinău

>҉  Azilele pentru bătrâni din – Calaraşeuca, Călăraşi, Chişinău

>҉  Shopping Center “Malldova”, Chişinău

>҉  Organizaţia „Art- Suvenir”

>҉  Asociația Naţională „Meşter Faur”

>҉  Primăria Costeşti

>҉ Reţeaua de magazine LINELLA

>҉  Direcţia Asistenţă Socială Ialoveni

>҉ HORNEȚ M.I.G

>҉ Baza de odihnă “DACIA”

>҉ Centrul Homeopatic “HAHNEMANN”

>҉ “Zolusca Iacob” SRL